Tingsryds Lastbilcentral ek. för.

Kronobergs län

Information

I Kronobergs län så finns Tingsryds Lastbilcentral ek. för.. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Tingsryd här finns det många olika Ekonomisk förening. Tingsryds Lastbilcentral ek. för. tillhör bolagstypen "Ekonomisk förening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Kronobergs län. Tingsryd jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Kronobergs län gör att företag trivs där.

Tingsryds Lastbilcentral ek. för. är momsregistrerat sedan1980-01-01 och har organisationsnummer 729500-4431.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: 0477-45500 alternativt besöka eller skicka post till Tingsryds Lastbilcentral ek. för. på följande adress Transportv. 5, 362 32, Tingsryd.

Tingsryds Lastbilcentral ek. för. är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I Tingsryds Lastbilcentral ek. för. så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . , , Arvidsson, Kjell Sven Göran som är född 1955 och har titeln Suppleant . Gröndahl, Gösta Birger som är född 1942 och har titeln Suppleant . Hjalmarsson, Stefan Ulf Peter som är född 1965 och har titeln Suppleant . . .

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att åt medlemmarna anskaffa transportuppdrag och utöva annan därmed förenlig eller sammanhängande verksamhet, att inom ramen för tillgängliga uppdrag bereda så god sysselsättning som möjligt för medlemmarnas transportredskap, att för medlemmarna förmedla inköp av transportredskap och förnödenheter samt genom att iakttaga av Svenska Lasttrafikbilägareförbundet utfärdade beslut och verka för genomförandet av förbundets rekommendationer. Till fullföljande härav skall föreningen i den ort, där styrelsen har sitt säte, inrätta huvudkontor samt i övrigt distriktskontor inom verksamhetsområdet och vidare skall föreningen i den mån så befinnes erforderligt för verksamhetens bedrivande, förvärva fast egendom och andra anläggnings- tillgångar.